Tanierové rozmetadlo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tanierové rozmetadlo
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 67 212,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SPOL AGRO POČÚVADLO, s.r.o.
Adresa: Ludanská 7
934 01 Levice
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Počúvadlo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa