PTK - Projekt „Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PTK - Projekt „Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky“
Kód zákazky:
Postup: Súťažný dialóg
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34970000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa