Nákup kameniva bez dopravy pre LS Široké časť A - výzva č. 57

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva bez dopravy pre LS Široké časť A - výzva č. 57
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Široké
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa