DNS VAKM výzva 21/2024 pre závod Košice(Košické Olšany)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 21/2024 pre závod Košice(Košické Olšany)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 1 163,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košické Olšany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa