Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Východ - výzva č. 04/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Východ - výzva č. 04/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 45112000-5
Predpokladaná hodnota: 28 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Svinica, Slanec, Jasov, Smolník
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa