Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre letnú údržbu č.1-2024 pre LS Pohorelá, časť A - bez dopravy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre letnú údržbu č.1-2024 pre LS Pohorelá, časť A - bez dopravy
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 12 041,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Pohorelská Maša
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa