Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre letnú údržbu č.1- 2024, pre LS Krám, Hronec a Šaling, časť A - bez dopravy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre letnú údržbu č.1- 2024, pre LS Krám, Hronec a Šaling, časť A - bez dopravy
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 32 720,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lom nad Rimavicou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa