Obnova NN rozvodov ZS3 RMS rozvádzače

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova NN rozvodov ZS3 RMS rozvádzače
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa