IKT zariadenia - 03/24-25

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IKT zariadenia - 03/24-25
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 41 387,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava, Martin
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa