Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.2.2027 12:00
Vyhlásenie: 10.2.2023

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Slovenský plynárenský priemysel a.s.