Modernizácia systémov chladenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modernizácia systémov chladenia
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42513200-7
Predpokladaná hodnota: 2 091 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: EQUUS a.s.
Adresa: Hviezdna 38
821 06 Bratislava
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Vinica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa