Vysokozdvižne vozíky 2 kusy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vysokozdvižne vozíky 2 kusy
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42415110-2
Predpokladaná hodnota: 86 741,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 1.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: EQUUS a.s.
Adresa: Hviezdna 38
821 06 Bratislava
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Vinica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa