Strojovňa chladenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Strojovňa chladenia
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45213210-8
Predpokladaná hodnota: 365 983,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 1.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: EQUUS a.s.
Adresa: Hviezdna 38
821 06 Bratislava
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Vinica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa