Technologické vybavenie mliekarne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technologické vybavenie mliekarne
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42211000-8
Predpokladaná hodnota: 52 419,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: René Pavlík
Adresa: Baltická 15
04001 Košice-Nad jazerom
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Nováčany