Digitalizácia evidencie stáda

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Digitalizácia evidencie stáda
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 74 933,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 23:59
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Družstevná 682/33
916 21 Čachtice
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Čachtice