Odsávač listov do vinohradu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odsávač listov do vinohradu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 10 209,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.2.2024 23:30
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: 220
925 45 Abrahám
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Abrahám