Cisterna

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cisterna
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 47 777,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 23:59
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Družstevná 263
029 42 Bobrov
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Bobrov