Rozmetadlo maštaľného hnoja

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozmetadlo maštaľného hnoja
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16140000-8
Predpokladaná hodnota: 49 732,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 23:59
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: 118
018 52 Pruské
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Pruské