Plečka s precíznym prihnojovaním

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Plečka s precíznym prihnojovaním
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 94 323,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 23:59
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: 118
018 52 Pruské
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Pruské