MOLD - TRADE GROUP s.r.o. - Inovácie v ŠRV (časť 1. Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov – cisterna; časť 2. Stroj na predsejbovú prípravu – kompaktor; časť 3. Ťahaný postrekovač; časť 4. Prekladací voz; časť 5. Rozmetadlo priemyselných hnojív ťahané)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: MOLD - TRADE GROUP s.r.o. - Inovácie v ŠRV (časť 1. Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov – cisterna; časť 2. Stroj na predsejbovú prípravu – kompaktor; časť 3. Ťahaný postrekovač; časť 4. Prekladací voz; časť 5. Rozmetadlo priemyselných hnojív ťahané)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 668 601,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: MOLD - TRADE GROUP s.r.o.
Adresa: Cestice 1023
044 71 Cestice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Cestice