Obstaranie stánkov a dopravných prostriedkov - Investície do mobilných odbytových zariadení spoločnosti MPconnect s.r.o.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie stánkov a dopravných prostriedkov - Investície do mobilných odbytových zariadení spoločnosti MPconnect s.r.o.
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34100000-8
Predpokladaná hodnota: 192 094,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: MPconnect s.r.o.
Adresa: P. Pazmáňa 49/3
927 01 Šaľa
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Bruty