Obstaranie úžitkového vozidla s pojazdnou predajňou pre AGROZAMI, spol. s r.o.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie úžitkového vozidla s pojazdnou predajňou pre AGROZAMI, spol. s r.o.
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34130000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AGROZAMI, spol. s r.o.
Adresa: 155
059 71 Tvarožná
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Tvarožná