Technika do ŽV – 3,5,8,10,11,12,14 (1. Utláčacie valce (PHZ 3); 2. Rozmetadlo maštaľného hnoja (PHZ 5); 3. Sejačka obilnín nesená (PHZ 8); 4. Rozmetadlo priemyselných hnojív (PHZ 10); 5. Transportná cisterna s vlastným podvozkom (PHZ 11); 6. Prútové lúčne brány nesené (PHZ 12); 7. Radlica na rozhŕňanie siláže/senáže (PHZ 14))

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technika do ŽV – 3,5,8,10,11,12,14 (1. Utláčacie valce (PHZ 3); 2. Rozmetadlo maštaľného hnoja (PHZ 5); 3. Sejačka obilnín nesená (PHZ 8); 4. Rozmetadlo priemyselných hnojív (PHZ 10); 5. Transportná cisterna s vlastným podvozkom (PHZ 11); 6. Prútové lúčne brány nesené (PHZ 12); 7. Radlica na rozhŕňanie siláže/senáže (PHZ 14))
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 243 582,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: 568
082 12 Kapušany
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Kapušany