Linka na koncentráciu a pasterizáciu mlieka a smotany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Linka na koncentráciu a pasterizáciu mlieka a smotany
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: FirstFarms Agra M s. r. o.
Adresa: Vinohrádok 5741
901 01 Malacky
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Plavecký Štvrtok