Kulminačná nádrž Šivarina

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kulminačná nádrž Šivarina
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 663 004,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kopec 618
018 31 Košecké Podhradie
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Veľké Košecké Podhradie