Zníženie energetickej náročnosti budovy - haly pre spracovanie zemiakov v meste Spišská Belá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy - haly pre spracovanie zemiakov v meste Spišská Belá
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 172 245,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: S L O V B Y S , s.r.o.
Adresa: Továrenská 985
059 01 Spišská Belá
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Spišská Belá