Fotovoltické zariadenie- SLOVBYS, s.r.o.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Fotovoltické zariadenie- SLOVBYS, s.r.o.
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 31712331-9
Predpokladaná hodnota: 53 510,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: S L O V B Y S , s.r.o.
Adresa: Továrenská 985
059 01 Spišská Belá
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Spišská Belá