Traktorový prepravník zvierat

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Traktorový prepravník zvierat
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AGROTERRA, spol. s r.o.
Adresa: Hubovo 88
980 50 Včelince
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Včelince