Ťahač preprevníka kŕmnych zmesí

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ťahač preprevníka kŕmnych zmesí
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 125 875,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlavná 1
911 05 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Trenčín