Pitná voda SPR MV SR Nitrianska Streda

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pitná voda SPR MV SR Nitrianska Streda
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 41110000-3
Predpokladaná hodnota: 1 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Nitrianska Streda