Obstaranie kŕmneho automatu pre jahňatá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie kŕmneho automatu pre jahňatá
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 23:59
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Miroslav Penička
Adresa: Horná ulica 190/33
96261 Babiná
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Babiná