Cisterna s aplikátorom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cisterna s aplikátorom
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 75 167,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa:
913 07 Bošáca
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Bošáca