Technológia odchovne pre mladý dobytok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technológia odchovne pre mladý dobytok
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 117 356,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Roľnícke družstvo Látky
Adresa: 130
985 45 Látky
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Látky