Obstaranie vakovača

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie vakovača
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: PD Uhrovec, a.s.
Adresa: Uhrovec 754
956 41 Uhrovec
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Uhrovec