Nákup strojov a zariadení do VVDP KARPATY (1. Ťahaný rosič, 2 ks; 2. Mulčovač do vinohradu, 1 ks; 3. Elektrické nožnice do vinohradu, 2 ks)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup strojov a zariadení do VVDP KARPATY (1. Ťahaný rosič, 2 ks; 2. Mulčovač do vinohradu, 1 ks; 3. Elektrické nožnice do vinohradu, 2 ks)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 15:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pezinok