Externý kontajner na chladenie s možnosťou mrazenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Externý kontajner na chladenie s možnosťou mrazenia
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 29 360,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Poriadie