Doplnenie technologických častí na rozrábku a výrobky z bravčového mäsa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Doplnenie technologických častí na rozrábku a výrobky z bravčového mäsa
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 98 643,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Poriadie