Obstaranie mobilného odbytového zariadenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie mobilného odbytového zariadenia
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 58 694,44 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Poriadie