Navádzací kamerový systém k plečke

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Navádzací kamerový systém k plečke
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Bošáca