Hutný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hutný materiál
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44423000-1
Predpokladaná hodnota: 75 038,15 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 08:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava