Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45221110-6
Predpokladaná hodnota: 4 741 287,66 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika