Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica (vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) vrátane položkovitého rozpočtu stavby a následne realizácia stavebných prác)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bezpečnostné a detské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Kremnica (vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) vrátane položkovitého rozpočtu stavby a následne realizácia stavebných prác)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45215140-0
Predpokladaná hodnota: 5 615 598,12 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Kremnica