Informácia o zverejnení výzvy č. 2051/2023_III.kolo - VD Žilina - Modernizácia pagingového systému

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Informácia o zverejnení výzvy č. 2051/2023_III.kolo - VD Žilina - Modernizácia pagingového systému
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina