Nákup a dodanie dokovacích staníc a príslušenstva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup a dodanie dokovacích staníc a príslušenstva
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika