Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia multifunkčného ihriska"

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia multifunkčného ihriska"
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71242000-6
Predpokladaná hodnota: 5 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Hotelová akadémia Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice