Zvýšenie kvality produkcie ovocia (dodávka nakladača)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvýšenie kvality produkcie ovocia (dodávka nakladača)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 36 323,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Valča