Strojové vybavenie do ovocného sadu (Zariadenie na obrábanie príkmenného pásu ovocného sadu – 1 ks; Elektrické nožnice s rezom do priemeru min. 30 mm – 1 ks; Elektrické nožnice s rezom do priemeru min. 40 mm – 1 ks; Elektrická pílka s rezom do priemeru max. 160 mm – 1 ks)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Strojové vybavenie do ovocného sadu (Zariadenie na obrábanie príkmenného pásu ovocného sadu – 1 ks; Elektrické nožnice s rezom do priemeru min. 30 mm – 1 ks; Elektrické nožnice s rezom do priemeru min. 40 mm – 1 ks; Elektrická pílka s rezom do priemeru max. 160 mm – 1 ks)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Kravany nad Dunajom