Zariadenia pre potravinársku výrobu (gastrozariadenia, pracovné nerezové stoly, klimatizácia)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenia pre potravinársku výrobu (gastrozariadenia, pracovné nerezové stoly, klimatizácia)
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 14:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Turčianske Kľačany