Cisterna s tanierovým aplikátorom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cisterna s tanierovým aplikátorom
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 23:59
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Pruské