Ťahaný postrekovač na precíznu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ťahaný postrekovač na precíznu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
Kód zákazky:
Postup:
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 63 233,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rozhanovce